ه انتي تكستي خالص انا شايقك وانتي ركبه العاجله

انتي القسوة وانتي الرقة . انتي الطفولة وانتي الانوثة انتي البحر وانتي الهدوء

2023-02-01
    الشنفري م ـن قبايل